Styret og komitéer

Styret

Leder: Anders Myhra Nordin - anordin@lyse.net

Nestleder: Einar Røinås - einar.roinas@lyse.net

Medlem: Tore Helseth Høyer - tore.helseth.hoyer@gmail.com

Medlem: Tonje Ringen Nilssen - tonje.r.nilssen@hotmail.com

Medlem: Mathias Femsteinevik - mathiasfem@outlook.com

Varamedlem: Monica Vagle - monica.vagle@gmail.com

Møteplan og protokoller

Møteplan 2022 frem til og med årsmøte 2023:
Styremøte:                   onsdag 16. mars 2022
Styremøte:                   torsdag 28. april
Styremøte:                   torsdag 9. juni
Styremøte:                   torsdag 18. august

Styremøte:                   torsdag 20. oktober

Styremøte:                   torsdag 15. desember
Styremøte:                   torsdag 2. februar 2023

Styremøte:                   torsdag 23. februar 2023
Årsmøte 2023:             tirsdag 7. mars 2023

Møteplan utvides ved behov. Styret setter opp agenda for hvert møte.

Dersom komiteer/enkeltmedlemmer har saker som de mener styret bør behandle, ber vi dem henvende seg til et av styremedlemmene.

Årsmøteprotokollene finner du her.

Daglig drift

Daglig leder: Arnstein Vik, post@randaberg-golf.no
Greenkeeper: Thore Dypvik

Kontrollutvalg

Turnerings- og aktivitetskomité

 • Senior

  • Olav Hamre​

  • Gerd Hamre

 • Dame

  • Torbjørg Eik​

  • Kari Pettersen Goa

  • Berit Sjo Jørgensen

  • Sissel Eltervåg

 • Herre

  • NN

  • Einar Røinås

Rekrutterings- og juniorkomité

Berit Sjo Jørgensen

Tore Helseth Høyer

Øystein Gundersen

Bane-og dugnadskomité

Jostein Nordin

Mathias Femsteinevik
Palle Birk Pedersen
Jack Vistnes
Reidar Vistnes
Kurt Inge Håland
Sondre Tolo

Valgkomité

Espen Finnestad

Berit Sjo Jørgensen

Vara: Tonje Kolnes Røinås