top of page

Styret og komitéer

Styret

Leder: Tore Helseth Høyer - tore.helseth.hoyer@gmail.com

Nestleder: Mathias Femsteinevik - mathiasfem@outlook.com

Medlem: Kristin Marie Aas Nordin - kristin.marie.aas.nordin@sus.no

Medlem: Stian Finnestad - stian@jjeiendom.no  

Medlem: Anja Pedersen - anjap94@hotmail.com

Medlem: Jan Erik Vinkfjord - janerik.vinkfjord@gmail.com 

Varamedlem: Morten Støle Simonsen - mosi@tess.no

Møteplan og protokoller

Møteplan 2024 frem til og med årsmøte 2025:
Styremøte:                   torsdag 21. mars
Styremøte:                   torsdag 25. april
Styremøte:                   torsdag 6. juni
Styremøte:                   torsdag 15. august

Styremøte:                   torsdag 17. oktober

Styremøte:                   torsdag 12. desember
Styremøte:                   torsdag 30. januar 2025

Styremøte:                   torsdag 20. februar 2025
Årsmøte 2025:             tirsdag 4. mars 2025

Møteplan utvides ved behov. Styret setter opp agenda for hvert møte.

Dersom komiteer/enkeltmedlemmer har saker som de mener styret bør behandle, ber vi dem henvende seg til et av styremedlemmene.

Årsmøteprotokollene finner du her.

Daglig drift

Daglig leder: Arnstein Vik, post@randaberggolf.no
Greenkeeper: Thore Dypvik

Kontrollutvalg

Per Blikra, per.blikra@lyse.net

Torbjørg Eik, rolf.eik@lyse.net
Vara: Anders Myhra Nordin

Turnerings- og aktivitetskomité

 • Senior

  • Olav Hamre​

  • Gerd Hamre

 • Dame

  • Torbjørg Eik​

  • Kari Pettersen Goa

  • Berit Sjo Jørgensen

 • Herre

  • Vegard Lund

  • Torgeir Tunge

Rekrutterings- og juniorkomité

Berit Sjo Jørgensen

Tore Helseth Høyer

Øystein Gundersen

Bane-og dugnadskomité

Jostein Nordin

Mathias Femsteinevik
Palle Birk Pedersen
Jack Vistnes
Reidar Vistnes
Kurt Inge Håland

Valgkomité

Einar Røinås

Vara: 

bottom of page