top of page

Styret og komitéer

Styret

Leder: Tore Helseth Høyer - tore.helseth.hoyer@gmail.com

Nestleder: Mathias Femsteinevik - mathiasfem@outlook.com

Medlem: Kristin Marie Aas Nordin

Medlem: Stian Finnestad

Medlem: Morten Simonsen

Medlem: Jan Erik Vinkfjord

Varamedlem: Monica Viste Vagle - monica.vagle@gmail.com

Møteplan og protokoller

Møteplan 2023 frem til og med årsmøte 2024:
Styremøte:                   torsdag 23. mars
Styremøte:                   torsdag 27. april
Styremøte:                   torsdag 8. juni
Styremøte:                   torsdag 17. august

Styremøte:                   torsdag 19. oktober

Styremøte:                   torsdag 14. desember
Styremøte:                   torsdag 1. februar 2024

Styremøte:                   torsdag 22. februar 2024
Årsmøte 2023:             tirsdag 5 mars 2024

Møteplan utvides ved behov. Styret setter opp agenda for hvert møte.

Dersom komiteer/enkeltmedlemmer har saker som de mener styret bør behandle, ber vi dem henvende seg til et av styremedlemmene.

Årsmøteprotokollene finner du her.

Daglig drift

Daglig leder: Arnstein Vik, post@randaberggolf.no
Greenkeeper: Thore Dypvik

Kontrollutvalg

Per Blikra, per.blikra@lyse.net

Torbjørg Eik, rolf.eik@lyse.net
Vara: Anders Myhra Nordin

Turnerings- og aktivitetskomité

 • Senior

  • Olav Hamre​

  • Gerd Hamre

 • Dame

  • Torbjørg Eik​

  • Kari Pettersen Goa

  • Berit Sjo Jørgensen

 • Herre

  • Vegard Lund

  • Torgeir Tunge

Rekrutterings- og juniorkomité

Berit Sjo Jørgensen

Tore Helseth Høyer

Øystein Gundersen

Bane-og dugnadskomité

Jostein Nordin

Mathias Femsteinevik
Palle Birk Pedersen
Jack Vistnes
Reidar Vistnes
Kurt Inge Håland
Sondre Tolo

Valgkomité

Einar Røinås

Tonje Ringen Nilssen

NN

Vara: 

bottom of page