top of page

Hole in One

Hole-in-one (HiO) er definert som: Det første slaget som en spiller slår fra et fastsatt utslagssted til en ordinær puttinggreen og som går i hullet. Brutto score på hullet skal være 1 i henhold til golfreglene.

For at en HiO skal bli registrert på NGFs offisielle liste, må:

  • HiO oppnås på en sloperatet bane i Norge under en fastsatt runde.

  • Hullene spilles i riktig rekkefølge og i henhold til golfreglene med start på hull 1, evt. hull 10, eller etter turneringskomiteens bestemmelse.

  • HiO bekreftes av markør, annen spiller eller annen person som har sett slaget og  godkjennes av klubben.

Registrering av HiO skal gjøres elektronisk av den golfklubb hvor HiO ble oppnådd. 

bottom of page