Hole in One

Hole-in-one (HiO) er definert som: Det første slaget som en spiller slår fra et fastsatt utslagssted til en ordinær puttinggreen og som går i hullet. Brutto score på hullet skal være 1 i henhold til golfreglene.

For at en HiO skal bli registrert på NGFs offisielle liste, må:

  • HiO oppnås på en sloperatet bane i Norge under en fastsatt runde.

  • Hullene spilles i riktig rekkefølge og i henhold til golfreglene med start på hull 1, evt. hull 10, eller etter turneringskomiteens bestemmelse.

  • HiO bekreftes av markør, annen spiller eller annen person som har sett slaget og  godkjennes av klubben.

Registrering av HiO skal gjøres elektronisk av den golfklubb hvor HiO ble oppnådd.