top of page

Medlemskap

Ønsker du å melde deg inn i 2023 kan vi friste med gode tilbud

Det å bli medlem i Randaberg Golfklubb er svært enkelt og kan gjøres på 2 måter:

  1. Fyll ut innmeldingsskjema.

  2. Send en mail til post@randaberg-golf.no med følgende informasjon: Navn, Adresse, Fødselsdato, e-post, telefonnr, HCP evt. at du har tatt kurset veien til golf. 

Har du ikke vært medlem i en golfklubb tidligere må du sende med bekreftelse på kurset veien til golf eller grønt kort.

Er du medlem i flere klubber må du også definere hvilken klubb som skal være din hjemmeklubb.

Ta kontakt ved spørsmål

Alle spørsmål angående medlemskap sendes til post@randaberggolf.no.

 

Randaberg Golfklubb har ingen innmeldingsavgift. Man betaler da kun årskontingent. 

Medlemsbetingelser

Vi ønsker å gjøre medlemmer oppmerksomme på klubbloven og henstiller alle til å sette seg inn i denne, spesielt paragraf 3 som omhandler medlemsskapet

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/ avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år. Aldersbestemte grupper vil flyttes til neste gruppe i fase med medlemmets alder.

 

Info om månedlig betaling

Alle årskontingenter fra kr 1 500,- og oppover får tilbud om å dele opp beløpet gebyrfritt med autogiro fordelt over maksimumum ni måneder i kalenderåret.

 Fremgangsmåten står beskrevet på faktura.

Årskontingenter 2024

Hovedmedlem

Kr. 5 900 per år

Eldre Junior

Kr. 1 500 per år

Året en fyller 20-24

Fjernmedlemskap

Kr. 795 per år

Medlem uten spillerett

Hovedmedlem Partner

Kr. 3 750 per år

Ektefelle/partner til hovedmedlem

Junior

Kr. 600 per år

Året en fyller 13-19

Unge Voksne

Kr. 3 000 per år

Året en fyller 25-30

Yngre Junior

Kr. 200 per år

Året en fyller 6-12

Medlemsfordeler

Medlemskap inkluderer: Full spillerett på Tungenes golfbane og korthullsbanen, Nasjonal spillerett, NGF avgift & forsikring, Golfbox tilgang, Administrasjon og handicap service.

Fordeler: Som medlem i en norsk golfklubb får du gode fordeler hos flere av NGF sine samarbeidspartnere. Dette inkluderer SAS, Norwegian, Choice, Hertz mm. Se mer på golfforbundet sine sider.

 

Innmeldingsskjema

Takk for innsendingen din!

Innmedingsskjema
  • 0kr
    Gratis pakke
bottom of page