Lokale regler

Vannhindre - sidevannshindre: Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannshindre.

Steiner i bunker: Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1.

Avstandsangivelser: 100- og 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking: Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Fjell i dagen på kortklippet område: Fjell i dagen på kortklippet område anses som grunn under reparasjon. Regel 25-1.

Steinmurer/steinhauger: Alle steingjerder og steinrøyser er definert som en integrert del av banen.

Hvite merkestaker mellom hull 5 og hull 7: Hvite merkestaker mellom hull 5 og hull 7 gjelder ved spill på hull 7. Hvite merksestaker mellom hull 7 og 8 gjelder både hull 7 og 8. Ved spill på hull 5 og andre hull er disse merkestakene uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Hvite merkestaker mellom hull 2 og hull 3: Hvite merkestaker mellom hull 2 og hull 3 gjelder ved spill på hull 3. Ved spill på hull 2 er disse merkestakene uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Grunn under reparsjon med spilleforbud: Grunn under reparsjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas etter regel 25-1.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL: Slagspill - To slag

Utstyr for avstandsmåling: 

For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spileren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt. 

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3: Slagspill - Diskvalifikasjon

Banemerking:

  • Utenfor banen: Hvite merker/staker og steingjerder mot hovedveg og naboer, samt gjerdet mot naboen på hull 5.

  • Grunn under reparasjon: Blå staker eller hvite linjer markert med blå stake.

  • Vannhindre: Gule staker eller merker.

  • Sidevannhindre: Røde staker eller merker.

  • Avstandsangivelser: Gule/sorte staker - 150m, røde/sorte staker - 100m.


Alle avstander er målt til senter av green.