top of page

Lokale regler

Vannhindre - sidevannshindre: Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannshindre.

Steiner i bunker: Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 15.1.

Avstandsangivelser: 100- og 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker er uflyttbare hindringer. Regel 16.1.

Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking: Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking er uflyttbare hindringer. Regel 16.1.

Fjell i dagen på kortklippet område: Fjell i dagen på kortklippet område anses som grunn under reparasjon. Regel 16.1.

Steinmurer/steinhauger: Alle steingjerder og steinrøyser er definert som en integrert del av banen.

Hvite merkestaker mellom hull 5 og hull 7: Hvite merkestaker mellom hull 5 og hull 7 gjelder ved spill på hull 7. Hvite merksestaker mellom hull 7 og 8 gjelder både hull 7 og 8. Ved spill på hull 5 og andre hull er disse merkestakene uflyttbare hindringer. Regel 16.1.

Hvite merkestaker mellom hull 2 og hull 3: Hvite merkestaker mellom hull 2 og hull 3 gjelder ved spill på hull 3. Ved spill på hull 2 er disse merkestakene uflyttbare hindringer. Regel 16.1.

Grunn under reparsjon med spilleforbud: Grunn under reparsjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas etter regel 16.1.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL: Slagspill - To slag

Utstyr for avstandsmåling: 

For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spileren regel 4.3a, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt. 

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 4.3a: Slagspill - Diskvalifikasjon

Banemerking:

  • Utenfor banen: Hvite merker/staker og steingjerder mot hovedveg og naboer, samt gjerdet mot naboen på hull 5.

  • Grunn under reparasjon: Blå staker eller hvite linjer markert med blå stake.

  • Vannhindre: Gule staker eller merker.

  • Sidevannhindre: Røde staker eller merker.

  • Avstandsangivelser: Gule/sorte staker - 150m, røde/sorte staker - 100m.

 

Alle avstander er målt til senter av green.

bottom of page